CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Brasov - 16 septembrie 2009

Comunicat tip General in Social

Organizația Națională Cercetașii României (O.N.C.R.) – Filiala Brașov ”Virgil Onițiu” începe joi, 17.09.2009 înscrierile la o serie de trei (3) cursuri gratuite de formare profesională, prevăzute în cadrul proiectului ”Tineri pentru o lume mai bună”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), axa prioritară 6 \'Promovarea incluziunii sociale\', domeniul major de intervenție 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”.

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Activitatea de formare profesională se va desfășura în perioada septembrie 2009 – martie 2010 și are în vedere calificarea a 60 de tineri în meseriile: montator pereți și plafoane din gips-carton, cameristă și lucrător comercial. Condițiile de participare sunt prezentate în anexă.

Proiectul ”Tineri pentru o lume mai bună” va avea ca beneficiari cca 6.000 de copii și tineri din România, în special copii și tineri aparținând grupurilor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane aflate în detenție, tineri peste 18 ani post-instituționalizați, tinere mame, copii și tineri cu risc sporit de marginalizare sau excluziune socială, inclusiv instituționalizați. În cadrul proiectului, beneficiarii vor participa la activități de informare, consiliere, (re)integrare socială, de educație non-formală și formare profesională în vederea consolidării capacităților, competențelor și stimei de sine, precum și la activități recreative și de divertisment.

Proiectul strategic ”Tineri pentru o lume mai bună” se desfășoară în perioada 01.11.2008 – 30.10.2011, în cadrul unui parteneriat între Organizația Națională Cercetașii României (ONCR) – Filiala Brașov ”Virgil Onițiu” (aplicant principal), Instituția Prefectului Brașov, Direcția de Muncă și Solidaritate Socială Brașov, Direcția Județeană pentru Tineret Brașov și Primăria Orașului Zărnești, cu un buget total de 3.909.103 lei, din care: 3.166.255,38 lei - Fondul Social European (82,65%), 664.664,62 lei - cofinanțare națională (17,35%) și 78.183 lei - ONCR Brașov (2%).

TINERI PENTRU O LUME MAI BUNĂ!
proiect finanțat din

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Despre ON Cercetasii Romaniei - Filiala Brasov

Cercetăşia este o mişcare educativă mondială cu scopul de a contribui la dezvoltarea tinerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.
Maricel-Adrian Maroti
Președinte Filială
Tel. 0788/599202, Fax: 0268/338553, e-mail: marcelscout@yahoo.co.uk

marcelscout@yahoo.co.uk