POINT Consulting

POINT Consulting


Descrierea companiei POINT Consulting

Misiunea companiei este aceea de a oferi firmelor din România o soluţie integrată de “back-office” în domeniile: IT, resurse umane, contabilitate, soluţie care să permită un control cât mai eficient al afacerii şi care să degreveze firmele de costurile şi problemele legate de evidenţa contabilă, angajări, instruirea salariaţilor, urmărirea efectuării sarcinilor, soluţionarea problemelor de logistică (spaţii de lucru, calculatoare, echipamente pentru activităţile neproductive ale firmei), etc. Astfel firmele îşi vor concentra forţele şi resursele exclusiv în direcţia activităţilor de producţie specifice.

Fiecare client poate beneficia de o soluţie de “back-office” adecvată fiecărui tip de afacere în parte.

Apelând la externalizarea serviciilor de “back-office” clienţii noştri vor avea posibilitatea de a obţine rezultatele dorite la nivelul de calificare şi expertiză oferit de specialişti în domeniile adoptate, cu costuri şi riscuri mai mici decât în situaţia angajării de personal.

POINT Consulting este printre puţinele companii din domeniu care oferă un pachet complet de servicii de “back-office”.

Comunicate POINT Consulting :

Vezi toate comunicatele companiei POINT Consulting.