Contract de finantare nr. M2-3042 din 06.01.2021

Iasi - 8 ianuarie 2021

Comunicat tip General in Turism

SC PRISMA TECH SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect nr RUE 3042 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

08.01.2021

 

Comunicat de presă privind începerea proiectului din procedura de implementare a măsurii 2, instituită prin OUG nr 130/2020

 

CONTRACT DE FINANȚARE NR M2-3042 DIN 06.01.2021

 

SC PRISMA TECH SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect  nr RUE 3042 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 06.01.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura de Granturi pentru capital de lucru , implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agentia pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Iasi(AINNAIPE), în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.130 din 31 iunie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operațional Competivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 191373.92 lei (valoarea totala) din care : 166412.10 lei grant si 24961.815 lei cofinanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de 180 zile, de la data semnării contractului de finantare 06.01.2021 până la data de 05.07.2021. 

Locația de implementare a proiectului este situată în România, Iasi, Sos. Sararie nr.74, județ Iasi.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact:Sorin BRINZA

www.prismatour.ro

office@prismatech.ro

tel: 0232/311900

fax.: 0232/311900