ECL Romania (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages) - Certificatul de competenta lingvistica ECL pe lista Ministerului Educatiei pentru proba lingvistica la BAC!

Timisoara - 19 octombrie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Avem placerea de a va informa că sistemul de examinare ECL este inclus pe lista examenelor internaţionale acreditate pentru bacalaureat conform Ordinului nr. 5219 din 09.09.2010 anexa nr.2.

ECL Romania (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages) - Certificatul de competenta lingvistica ECL pe lista Ministerului Educatiei pentru proba lingvistica la BAC!

ECL Romania (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages) anunta ca certificatul de competenta lingvistica ECL este in mod oficial inclus pe lista Ministerului Educatiei pentru proba lingvistica la BAC.

Certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) constituie un instrument viabil şi actual de evaluare a competenţelor lingvistice conform Cadrului Comun European de Predare a Limbilor Moderne.

Nivele

Testul de limbă ECL monolingv nu cuprinde teste de gramatică sau traduceri. El are patru nivele (A2, B1, B2, C1), fiecare nivel testând şi evaluând cele patru aptitudini lingvistice fundamentale:

• înţelegerea discursului oral;
• exprimarea scrisă (compoziţie);
• înţelegerea discursului scris (citire);
• exprimarea orală (vorbire).

Candidatul are de rezolvat două subiecte pentru fiecare din cele patru aptitudini lingvistice, astfel încât să dovedească, pe parcursul celor opt subiecte diferite, că are cunoştinţe corespunzătoare cerinţelor nivelului pentru care a optat. În acest fel, nu există riscul ca lipsa unor cunoştinţe de vocabular pe un anume subiect să aibă un efect hotărâtor asupra succesului la examen.

Accentul cade pe abordarea comunicativă, iar temele se inspiră din viaţa cotidiană: familie, şcoala, mediu, globalizare, timp liber, etc. Aşadar, comunicarea devine parte integrantă în activităţile de receptare, interacţiune, înţelegere, producere.

Evaluarea

Pentru fiecare aptitudine în parte punctajul maxim este de 25 de puncte, sumarizând 100 de puncte în total. La testele de limbă ECL se pot obţine în total 100 de puncte. Candidatul obţine certificatul ECL dacă realizează un minim de 40% (10 puncte) pentru fiecare aptitudine cât şi un minim de 60% (30 puncte) pentru partea orală sau scrisă a examenului ECL.

Începând din decembrie 2008, pe lângă examenul COMPLEX ECL s-au introdus examenele ECL independente, SCRIS şi ORAL.

EXAMEN COMPLEX – 4 competenţe

* Înţelegerea discursului vorbit (L)
* Examinare orală (S)
* Înţelegerea discursului scris (R)
* Examinare scrisă (W)

Nou! EXAMEN ORAL – 2 competenţe

* Înţelegerea discursului vorbit (L)
* Examinare orală (S)

Nou! EXAMEN SCRIS– 2 competenţe

* Înţelegerea discursului scris (R)
* Examinare scrisă (W)

Despre Proactive Communication

Formularul de inscriere cu detaliile de participare poate fi solicitat direct organizatorilor telefonic sau la adresa de email.

Centru National ECL Romania
SC EUROCENTER AMOBA SRL
Sfântu Gheorghe, str. Bisericii nr. 1/A.
Telefon: +40 267 351 959
Fax: +40 267 351 959

Centre locale ECL www.ecl.org.ro/centre

office@eurocenter.ro