Comunicat lansare proiect POSDRU ID 126383

Otopeni - 26 iunie 2014

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Fisiere atasate:

comunicat.pdf

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

Număr de identificare al contractului: POSDRU/125/5/126383

Titlul proiectului: „O șansă pentru siguranța viitorului”

Beneficiar: S.C Romprest Security S.R.L.

 

Nr 178/25.06.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului “O şansă pentru siguranţa viitorului”

Data lansarii: 30.06.2014

Evenimentul se va desfăşura în data de 30.06.2014, ora 10:00, la sediul Romprest Security, aflat în oraş Otopeni, Calea Bucureştilor, nr. 224 E, clădirea REAB, Judeţ Ilfov.

În cadrul evenimentului se vor prezenta obiectivele asumate prin cererea de finanţare şi rezultatele anticipate propuse pentru perioada de implementare.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 14.203.100,09 lei, din care:

12.278.580,02 lei reprezintă valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE);

1.214.365,06 lei, reprezintă valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional;

710.155,01 lei, reprezintă contribuţia eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului, lansat în data de 28.03.2014, vizează îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a şomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive, prin implementarea unui sistem integrat de măsuri privind îmbunătăţirea aptitudinilor şi dobândirea de competenţe noi.

Va fi dezvoltat un sistem integrat de măsuri pentru îmbunătăţirea aptitudinilor şi dobandirea de cunoştinţe noi în sfera serviciilor de securitate pentru persoanele care formează grupul ţintă al proiectului, ce va fi implementat la nivelul regiunilor: Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia şi Sud – Vest Oltenia, cuprinzând judeţele: Ialomiţa, Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Ilfov şi Bucureşti.

Proiectul se desfaşoară pe o perioadă de 18 luni şi vizează:

Sprijinirea unui numar de 600 de şomeri prin participarea acestora la programe integrate ce prevăd cursuri de formare profesională autorizate A.N.C. pentru calificarea în meseria de “agent de securitate” şi “servant pompier”;

Sesiuni de consiliere şi orientare profesională privind cariera;

Participarea la mediere şi evenimente tip “bursa locurilor de muncă”;

Creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii;

Realizarea de aplicaţii informatice on-line (web-site) în vederea  accesului la informaţii privind posturile vacante (calificările şi profilul profesional necesare pentru ocuparea acestora), facilitand astfel întâlnirea dintre şomeri şi potenţialii angajatori, care se află în căutarea forţei de muncă;

75 de şomeri, participanţi la cursurile de calificare, care şi-au gasit un loc de muncă în termen de şase luni.

Prin obiectivele asumate în contractul de finanţare, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor POSDRU, a Axei Prioritare 5 şi implicit a Domeniului Major de Intervenţie 5.1.

Beneficiarul proiectului, ROMPREST SECURITY, încă din anul 2010 a dobândit experienţă în domeniul formării profesionale organizând 38 de cursuri de formare profesională pentru un număr de 985 de cursanţi. Cursurile au fost organizate şi susţinute de o echipă de formatori cu specializări multiple în domeniul ordinii publice, tehnicii tactico-militare, pregătirii fizice, etc.

ROMPREST SECURITY, are implementat şi menţine un sistem integrat al calităţii SR EN ISO 9001/2008 – Sistem de Management al Calităţii, SR EN ISO 14001/2005 – Sistem de Management pe Mediu, SR EN ISO 18001/2008 – Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, SR ISO/CEI 27001/2006 – Sistem de Management al Securităţii Informaţiei. Beneficiarul proiectului, ROMPREST SECURITY, este autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Ilfov, conform prevederilor O.G. 129/2000, ca furnizor de formare profesională pentru meseria de „agent de securitate”.

Coordonator Proiect

Cosmin Silviu Meleca

 

 

Tel: 0744.895.895

cosmin@meleca.ro