Grupul de Monitorizare a Drepturilor Copilului - sesiune finala de dezbateri

BUCURESTI - 26 octombrie 2006

Comunicat tip General in Social

Salvaţi Copiii organizează, în zilele de 26 şi 27 octombrie 2006, sesiunea finală de dezbateri în cadrul proiectului „Grupul de Monitorizare a Drepturilor Copilului”.

Proiectul s-a desfăşurat la nivel naţional, în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în România (linia de buget PHARE 2003/005-551.01.05/24) şi a avut drept obiectiv dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din România de a monitoriza respectarea drepturilor copilului, astfel încât acest sector să constituie un factor de schimbare al politicilor şi practicilor din acest domeniu.
Pentru realizarea activităţilor proiectului, în perioada decembrie 2005 – octombrie 2006 au fost mobilizaţi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul respectării drepturilor copilului, grupuri de lucru şi reţele specializate la nivel local sau naţional, experţi naţionali şi internaţionali, copii si tineri beneficiari ai programelor sau implicaţi ca voluntari în organizaţiile partenere.
Sub coordonarea Salvaţi Copiii, cele 22 de organizaţii neguvernamentale participante au desfăşurat activităţi de monitorizare, culegere de date şi indicatori, conform structurii de monitorizare propuse de Comitetul ONU privind Drepturile Copilului. Acestea au inclus: o cercetare la nivel naţional privind opiniile elevilor referitoare la respectarea drepturilor copilului, 1545 de elevi din şcoli generale, şcoli de arte şi meserii şi licee din 12 judeţe completând chestionarele aplicate; realizarea de focus-grupuri şi interviuri, la care au participat copii cu nevoi speciale, copii instituţionalizaţi, beneficiari ai centrelor sociale, părinţi, cadre didactice, specialişti; analiza documentară a unui număr important de rapoarte oficiale ale unor instituţii naţionale şi internaţionale, studii şi cercetări realizate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, publicaţii şi articole din mass-media referitoare la copii.
Rezultatele activităţii grupului de monitorizare au fost concretizate în raportul „Situaţia respectării drepturilor copilului în România”, care va sta la baza raportului alternativ ce va fi trimis Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului în anul 2007 şi în „Ghid practic privind monitorizarea drepturilor copilului”. Ambele publicaţii vor fi lansate în cea de-a doua zi a sesiunii finale, între orele 9.00-13.00 şi vor fi distribuite organizaţiilor neguvernamentale implicate în proiect, precum şi altor organizaţii şi autorităţi locale din întreaga ţară. De asemenea, vor fi disponibile, în limba română şi engleză, pe pagina web a organizaţiei Salvaţi Copiii: www.salvaticopiii.ro.
La sesiunea finală de dezbateri au fost invitaţi, alături de organizaţiile partenere, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în asigurarea respectării drepturilor copilului: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, autorităţilor şi agenţiilor subordonate acestora, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.
Lansarea publicaţiilor va avea loc la Hotel Caro Golf Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr.164A.

Despre Salvati Copiii Romania

Salvaţi Copiii România, un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentala, non-profit, bazată pe activitatea voluntară a membrilor săi, ce desfăşoară activităţi in beneficiul copiilor, in special celor aflaţi in dificultate. Înfiinţata în anul 1990, organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe, peste 6 000 de membri şi beneficiază de activitatea voluntara a peste 3500 de persoane. Salvaţi Copiii este recunoscută pentru participarea sa activă şi capacitatea de coordonare în dezvoltarea studiilor şi strategiilor naţionale care au un impact direct în sistemul de protecţie a copilului în România.


Pentru mai multe informaţii suplimentare contactaţi:
Ana Bălan, Coordonator Proiect, tel.: 021 311 75 96, ana_balan@salvaticopiii.ro
Mihaela Manole, Asistent Proiect, tel.: 021 311 75 96, mihaela_manole@salvaţicopiii.ro.
rosc@salvaticopiii.ro