Şcoală pentru profesori / Programul de Formare Continuă „Drepturile Copilului”

BUCURESTI - 10 noiembrie 2006

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Incepând de Luni, 13 Noiembrie, timp de cinci zile, Organizaţia Salvaţi Copiii România va organiza în Bucureşti cursul despre Drepturile Copilului, din cadrul programului de formare continuă cu acelasi titlu, destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cursul este acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării) şi se adreseaza tuturor cadrelor didactice preuniversitare, aflate pe diferite trepte de evoluţie în cariera profesională.

Şcoală pentru profesori / Programul de Formare Continuă „Drepturile Copilului”


Incepând de Luni, 13 Noiembrie, timp de cinci zile, Organizaţia Salvaţi Copiii România va organiza în Bucureşti cursul despre Drepturile Copilului, din cadrul programului de formare continuă cu acelasi titlu, destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cursul este acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării) şi se adreseaza tuturor cadrelor didactice preuniversitare, aflate pe diferite trepte de evoluţie în cariera profesională.
În urma parcurgerii cursului şi a paşilor de evaluare, la sfârşitul celor cinci zile de pregătire (însumând 41 de ore), cadrele didactice participante vor primi o diplomă de formare continuă, reprezentând 11 credite profesionale transferabile.
Programul de formare „Drepturile Copilului” va asigura cadrelor didactice abilităţile necesare predării discilpinei opţionale cu acelasi nume.
In urma demersurilor Organizaţiei Salvaţi Copiii Romania, „Drepturile Copilului” au fost introduse ca şi curs opţional în curriculum-ul clasei a VI-a, ciclul gimnazial, suplinind dispariţia disciplinei Educaţie Civică, care nu se mai regasea în Planul cadru pentru primele două clase ale ciclului gimnazial.
Salvaţi Copiii consideră că realizarea unui astfel de curs şi a produselor curriculare suport (manual, caiet de exerciţii, ghid pentru profesori) răspunde obligaţiei pe care şi-au asumat-o statele semnatare ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Multiplele şi variatele încălcări ale drepturilor copilului pot fi diminuate prin educaţie, prin conştientizarea copiilor şi, prin ei, a mediului educational şi comunitar asupra faptului ca sunt protejaţi prin convenţii internaţionale şi prin legile statului român.
Programul de formare continuă „Drepturile Copilului” va continua in luna Februarie, anul viitor, cu un al doilea curs de formare destinat cadrelor didactice. Pentru înscrieri rugăm persoanele interesate sa contacteze Organizatia Salvati Copiii Romania.

Persoana de contact – Loana Ioniţă, coordonator de program
Tel: 316-6176; 0744-360915


Salvaţi Copiii România este o mişcare naţională, neimplicată politic sau religios, bazată pe activitatea voluntara a membrilor săi. Infiinţată în anul 1990, organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe, peste 6000 de membri şi beneficiază de activitatea voluntară a peste 800 de persoane, in majoritate tineri.
Salvaţi Copiii România este un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii - o miscare internatională care susţine drepturile copilului, precum şi al unor importante organisme si reţele naţionale şi internaţionale.PROGRAM FORMARE CONTINUĂ « Drepturile copilului »
Curs pentru cadrele didactice
CONŢINUT:

1. CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI
Curs – 2 ore / Activităţi practice – 1 oră / Evaluare – 1 oră
Formator – Gabriela Alexandrescu

2. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE COPILULUI
Curs – 5 ore / Activităţi practice – 5 ore / Evaluare – 1 oră
Formatori – Georgeta Păunescu, Cristian Andrei, Loana Ioniţă

3. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI
Curs – 2 ore / Activităţi practice –
Evaluare – 1 oră / Formator – Dan Barna

4. ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ
Curs – 1 oră / Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră / Formator – Nona Rapotan

5. STRATEGII INTERACTIVE DE INSTRUIRE
Curs – 2 ore
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră
Formator – Nona Rapotan

6. EVALUAREA PRIN METODE ALTERNATIVE
Curs – 1 oră
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră
Formator – Loana Ioniţă

7. COPILUL ŞI STATUL
Curs – 1 oră
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră
Formator – Nona Rapotan

8. COPILUL - CETĂŢEAN AL EUROPEI UNITE
Curs –
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră
Formator – Dan Barna

9. PROIECTAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE
Curs – 1 oră
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră
Formator – Loana Ioniţă

10. CODUL DEONTOLOGIC AL CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU EDUCAŢIE CIVICĂ
Curs – 1 oră
Activităţi practice – 1 oră
Evaluare – 1 oră

Despre Salvati Copiii Romania

Salvaţi Copiii România, un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentala, non-profit, bazată pe activitatea voluntară a membrilor săi, ce desfăşoară activităţi in beneficiul copiilor, in special celor aflaţi in dificultate. Înfiinţata în anul 1990, organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe, peste 6 000 de membri şi beneficiază de activitatea voluntara a peste 3500 de persoane. Salvaţi Copiii este recunoscută pentru participarea sa activă şi capacitatea de coordonare în dezvoltarea studiilor şi strategiilor naţionale care au un impact direct în sistemul de protecţie a copilului în România.Salvaţi Copiii România
Intr. Ştefan Furtună 3, Sector 1
Tel: 316-6176; fax: 312-4486
rosc@salvaticopiii.ro, www.salvaticopiii.ro

rosc@salvaticopiii.ro