TRAIN THE TRAINER - au mai ramas 10 zile!

Locul desfasurarii: Cluj-Napoca, Str.Alexandru Vaida Voievod, nr.14

Organizator: Consult Plus

TRAIN THE TRAINER - au mai ramas 10 zile!

CURS AUTORIZAT DE FORMATOR

Societatea contemporană este supsă unor transformări rapide şi profunde. Constientizând acest ritm alert, piaţa educaţională se schimbă şi ea, iar în contextul globalizării furnizorii programelor de formare sunt constrânşi să-şi sporească diversitatea şi, mai ales, competitivitatea ofertei lor. Prin urmare, nu ne surprinde faptul că perfecţionarea continuă a resursei umane constituie una dintre priorităţile centrale ale majorităţii strategiilor de reformă socio – economică contemporane. Utilitatea programelor de perefecţionare depinde,insă de expertiza corpului de formatori. Pentru a o dobândi, potenţialii formatori trebuie să beneficieze, la rându-le, de o pregătire prealabilă de înaltă calitate. Este tocmai ceea ce va oferă trainerii Consult Plus.
Structurat în 4 module, programul Train the Trainers/ Formarea Formatorilor se adresează viitorilor traineri, formatori, instructori, precum si tuturor celor care doresc să livreze programe de instruire/formare iniţială şi continuă în domeniul lor de expertiză. La sfârşitul programului, cursanţii vor stăpâni o gamă variată de tehnici şi metode de training; ei vor fi capabili să conceapă propriul program de training pe baza nevoilor de formare identificate într-o organizaţie; şi, nu in ultimul rând, ei vor putea livra dar şi evalua acest program. Pe scurt, vor deveni formatori.

CONŢINUTUL CURSULUI
MODUL 1: Dezvoltarea personală a trainerului. Tehnici şi metode speciale de training
MODUL 2: Programul de training: Proiectare, Implementare, Evaluare
MODUL 3: Organizarea şi monitorizarea activităţilor de training
MODUL 4: Marketingul programului de training

Certificarea
La incheierea secvenţelor formative, în urma unui examen de cunoştinţe (teoretice şi practice), participanţii vor obţine un certificat de formator. Acesta este recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, respectiv, de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi este insoţit de o anexă ce conţine profilul de competenţe obţinut prin, parcurgerea tutuoror modulelor. Altfel spus, absolvenţii programului vor deveni formatori certificaţi conform ocupaţiei de Formator din COR (cod 241205).

ÎNSCRIERE:
Fişa de înscriere se poate descarca de pe adresa www.consultplus.ro şi se poate trimite la adresa alexandravasile@consultplus.ro
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de training Consult Plus
Cluj- Napoca, str. Al. Vaida Voievod, nr. 14

Persoană de contact: Alexandra Vasile
Tel. 0264 414855
Tel. Mobil 0740.085.905
E mail: alexandravasile@consultplus.ro

Participare: Intrare libera