Uniunea Europeana 2 Guvernul Romaniei 4 Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/ COMUNICAT DE PRESĂ

BUCURESTI - 10 mai 2011

Comunicat tip General in Afaceri

Privind finalizarea implementării proiectului
„Echipamente performante pentru creşterea competitivităţii S.C. ENEROPTIM s.r.l.”

S.C. ENEROPTIM S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan nr. 289, sector 3, a derulat, începând cu data de 16.08.2010, proiectul „Echipamente performante pentru creşterea competitivităţii S.C. ENEROPTIM s.r.l.”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru IMM, în numele AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului a fost de 566.406 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 288.577 lei.

Proiectul a fost implementat în municipiul București pe o durată de 9 luni.

Obiectivul general al proiectului: consolidarea poziţiei S.C. ENEROPTIM S.R.L. pe piaţa de profil în termen de trei ani de la finalizarea implementarii, prin dezvoltarea sectorului productiv al companiei, acţiune ce va conduce la creşterea competitivităţii serviciilor furnizate.

Obiectivul specific al proiectului: modernizarea sectorului productiv prin achiziţia de aparate de măsură şi control, unelte şi scule, un echipament periferic pentru producţie (plotter) şi licenţe software necesare în procesul de fabricare a aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii, într-o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ramona Mihaela CEAUȘU

Funcţie: Responsabil cu promovarea si publicitatea proiectului

Tel. 021 346 2044, Fax: 021 346 1176, e-mail: office@eneroptim.ro

www.eneroptim.ro