CURS DE MANAGER PROIECT AUTORIZAT CNFPA SCHULTZ CONSULTING MARTIE 2011 BUCURESTI

BUCURESTI - 14 februarie 2011

Comunicat tip General in Afaceri, Constructii, Educatie / Cultura

Schultz Consulting are placerea de a va invita sa participati la cursul autorizat de MANAGER PROIECT organizat la Bucuresti, str.Ronda, nr. 8 bis, sector 2, in perioada 4-6 si 11-13 martie 2011.
Examenul de absolvire se va desfasura in data de 14 martie 2011.

CURS DE MANAGER PROIECT AUTORIZAT CNFPA SCHULTZ CONSULTING MARTIE 2011 BUCURESTI

Pornind de la experienţă îndelungată în coordonarea şi implementarea diferitelor tipuri de proiecte, atât în domeniul business  cât şi în domeniul organizaţiilor neguvernamentale şi al administraţiei publice, echipa Schultz Consulting propune o nouă abordare a acestui domeniu în cadrul cursului Manager de Proiect.

Cursul de Manager de proiect organizat de Schultz Consulting este un curs autorizat, urmărind dezvoltarea unor abilităţi de bază pentru un manager de proiect, finalizându-se cu o evaluare a acestor abilităţi cât şi a cunoştinţelor dobândite, participanţii fiind certificaţi ca manageri de proiect (conform Clasificarii Ocupaţiilor din Romania) şi recunoscuţi ca atare de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii. 

Abordarea pe care o propunem este una experienţială – cream experienţe diferite în cadrul cursului, punem participanţii în situaţii similare celor din perioada elaborării sau implementării unui proiect, oferindu-le posibilitatea de a invăţa în mod direct şi de a-şi extrage învăţămintele proprii.

Cursul de Manager proiect este o imbinare a cursului de manager de proiect din domeniul afacerilor şi managementul ciclului de proiect al Comisiei Europene. Un accent deosebit se pune şi pe managementul  proiectelor finanţate din Fonduri Structurale cu aplicaţii pe Programele Operaţionale.

 

În timpul cursului, participanţilor li se va da posibilitatea de a parcurge toate etapele unui proiect de la planificare până la evaluarea proiectului.

 

Mai mult, participanţii vor fi sprijiniţi în sensul identificării celei mai potrivite surse de finanţare pentru ideea de proiect dezvoltată (în special din Fonduri Structurale) şi parcurgerii, în cadrul cursului, a paşilor presupuşi de obţinerea unei finanţări nerambursabile.

Pe parcursul celor 6 zile de curs, participanţii vor susţine 4 teste grila care le vor atesta competenţele ca manageri de proiect. Examenul de absolvire se va desfăşura în data de 14 martie 2011 şi va consta într-o probă teoretică (test grila) şi o probă practică (fişa de proiect).

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect - cod COR 241919.

Cursul se caracterizeaza prin:

-Promovarea unei atmosfere de colaborare

-Încurajarea implicarii active a tuturor participanţilor

-Sprijinirea participanţilor pentru a stabili legături între sesiunea de formare şi situaţiile din viaţa de zi cu zi

-Utilizarea unor exemple practice, concrete

-Facilitarea parcurgerii tuturor paşilor necesari pentru redactarea şi implementarea unui proiect de succes

-Îndrumarea participanţilor spre materiale şi resurse umane care le-ar putea fi de folosi

Scop:

Dezvoltarea competenţelor de manager de proiect

Obiective

 

-Întelegerea conceptului de management de proiect

-Utilizarea instrumentelor specifice managementului de proiect

-Dezvoltarea abilitaţilor de planificare a resurselor în cadrul unui proiect

-Dezvoltarea abilitaţilor de monitorizare şi evaluare a unui proiect

-Dezvoltarea abilitaţilor de evaluare a riscului în cadrul unui proiect

 

Beneficii pentru participanţi:

-Cunoaşterea unor exemple concrete de proiecte de succes;

-Dezvoltarea abilitaţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect;

-Dezvoltarea abilitaţii de a identifica corect o problemă, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operaţional în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale;

-Creşterea performanţelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului;

-Creşterea capacităţii de a întelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului prin includerea în cadrul cursului a unui modul dedicat negocierii şi luării deciziilor în proiecte;

-Îmbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect;

-Îmbunătăţirea  capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul.

-Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

Alte tipuri de beneficii:

-Aplicabilitatea maximă în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dobândite şi caracterul preponderent practic

-Punerea participanţilor în faţa unor provocâri similare cu cele din fazele prin care trece un proiect real

-Aplicabilitatea informaţiilor în domenii variate (construcţii şi domeniul imobiliar, vânzâri, IT, organizare de evenimente, domeniul educaţional, cultural, social etc.)

-Mediul relaxat în care se desfăşoară cursul

 

Cui se adreseaza cursul?

 Cursul se adresează: managerilor din diferite companii naţionale şi multinaţionale implicaţi în conducerea proiectelor companiilor, care coordonează echipe, membrilor în diferite echipe de proiect, reprezentanţilor administraţiei publice, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, oricărei persoane care prin natura slujbei este implicată în elaborarea sau implementarea de proiecte, oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, al finanţărilor europene, în special al Fondurilor Structurale, oricărei persoane dornice să îşi îmbunătăţească activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea de cunoştinţe şi dobândirea de abilităţi care să îi permită o mai bună planificare, organizare, implementare şi monitorizare a propriei activităţi.

 

DURATA:      6 ZILE : 4-5 martie si 11-13 martie 2011

Examenul de absolvire se va desfăşura LUNI, 14 martie 2011

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sediul SCHULTZ CONSULTING

str. Rondă, nr. 8 bis, sector 2; Bucuresti (zona Bld. Pache Protopopescu)

                                                                                                

GRUP ŢINTĂ:  12 persoane

TAXA DE PARTICIPARE: 1500 RON/persoana (1300 RON taxă curs şi 200 RON taxă examen certificare)

 

Participanţilor la alte cursuri Schultz Consulting le oferim

un discount de 10%

 

Taxa de participare nu conţine TVA, pentru că

Schultz Consulting nu este plătitoare de TVA.

 

Taxa se poate achita în doua tranşe

(50% inainte de începerea cursului şi

50% inainte de susţinerea examenului de absolvire)

 

- Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane -

 

Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, materialele de curs (suportul de curs), testele de verificare, organizarea şi desfăşurarea examenul de absolvire şi eliberarea certificatelor, precum şi pauzele de cafea şi mesele de prânz.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a vă putea înscrie, vă rugăm să ne transmiteţi:

 

1. o copie dupa cartea de identitate,

2. o copie dupa diploma de licenţă,

3. fişa de înscriere completată, pe care o puteţi găsi on-line, pe site-ul nostru www.schultz.ro  şi

4. o copie dupa un document care să ateste achitarea taxei de participare.

 

Conform OG 129/2000 Cap. V referitoare la formarea profesională a adulţilor costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (dupa caz) din

impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

 

Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii,

până la data de 28.02.2011,

la adresa de e-mail alina.mihalache@schultz.ro; fax: 021.315.65.48

 

Pentru orice tip de informaţii suplimentare legate de curs vă rugăm să o contactaţi pe dna Alina Mihalache ,e-mail: alina.mihalache@schultz.ro,

mobil 0728 16 33 03

Despre Schultz Consulting SRL

Schultz Consulting este o companie dinamică de consultanţă şi training în diferite domenii precum: dezvoltare instituţională,comunicare, lucru în echipă, management de program, management de proiect, leadership, negociere, resurse umane, mangementul timpului. Misiunea companiei noastre este de a oferi competenţe la standarde de excelenţă.Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experenţială de formare, instruire a adulţilor.