Curs Auditor de mediu, autorizat CNFPA, Bucuresti, 8 – 12 octombrie 2012

BUCURESTI - 4 octombrie 2012

Comunicat tip General in Industrie, ONG, Juridic

Cursul se adreseaza acelor persoane care urmeaza sa:
- proiecteze si implementeze sisteme de management al mediului;
- deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale mediului.

Curs Auditor de mediu, autorizat CNFPA, Bucuresti, 8 – 12 octombrie 2012

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului. Obiective:

    Capabilitatea de identificare si evaluare a aspectelor tehnice si de mediu ale activitatii firmelor in care activeza;Cunoasterea si intelegerea aplicarii ghidurilor, reglementarilor, codurilor de practica relevante;Intelegerea principiilor privind sistemele de management al mediului;Cunosterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011);Dobandirea si demonstrarea capacitatilor personale necesare pentru derularea eficienta a unui proces de audit (conform ISO 19011).

Tematica:

    Reglementari in domeniul managementului de mediu (EMAS II, seria ISO 14000);Documentatia sistemelor de management – proiectare si elaborare;Implementarea si functionarea sistemelor de management de mediu;Imbunatatirea continua a sistemelor de management de mediu;Legislatie de mediu – structura si importanta;Identificarea riscurilor de mediu;Structura si continutul standardului ISO 19011;Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;Audituri orientate pe procese;Tehnici de comunicare;Aplicatii practice

Competente dobandite:

    Comunicarea interpersonalaMunca in echipaOrganizarea desfasurarii auditului de mediuPerfectionarea profesionalaPlanificarea auditului de mediuAnaliza preliminara a doumentatieiCompletarea documentelor de lucruCoordonarea echipei de auditIntocmirea rapoartelorRealizarea auditului de mediu

Agenda curs Ziua 1 * Istoricul protectiei mediului, SMM ca proiect; * Politica de mediu; * Analiza input-output; * Aspecte de mediu : evaluarea aspectelor de mediu; * Cerinte legale; * Obiective tinte si program (program de management de mediu). Ziua 2 * Resurse atributii, responsabilitate ; * Instruire, competenta si constientizare; * Comunicare interna si externa (matricea comunicarii); * Documentatie (cerinte referitoare la documentatie, proceduri, instructiuni si manual de management de mediu) . Ziua 3 * Control operational, criterii de control (pentru procesele cu impact semnificativ); * Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (analiza riscurilor - AMDE); * Masurare si monitorizare (indicatori de performanta); * Evaluarea conformarii . Ziua 4 * Neconformitate actiune corectiva si actiune preventiva; * Audit intern (definitii, criterii de audit, documentele auditului -exemplificare, cerinte pentru auditori, metode de audit, rolul auditului in cadrul SMM); * Analiza efectuata de management . Ziua 5 * Studiu de caz pentru o situatie concreta: intocmirea unui program de audit, a unei liste de verificare, plan de audit, simulare - desfasurarea auditului, intocmirea raportului de audit.

Structura cursului: Cursul se desfasoara pe parcursul a 8 ore/zi.

Perioada de desfasurare: 8, 9, 10, 11, 12 octombrie 2012 Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14 Inscrierea se face in limita locurilor disponibile   prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand site-ul nostru: www.cursuriautorizate.ro.

Pret: 650 RON

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro 

comunicare@cursuriautorizate.ro

0735.183.922

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Taguri: auditorcursmediuautorizat