Comunicat de presă privind finalizarea proiectului “Ajutor COVID pentru SC THE BEACH MAMAIA SRL”

BUCURESTI - 30 iulie 2021

Comunicat tip General in #CSRcovid19

SC THE BEACH MAMAIA SRL anunță finlizarea proiectul cu titlul ”Ajutor COVID pentru SC THE BEACH MAMAIA SRL ” proiect Nr. RUE 2848 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG Nr. 130/2020.

Sigle

Sigle

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 17.12.2020. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. THE BEACH MAMAIA S.R.L. prin  ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea  numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 28702,275 din care: 24958,5 lei grant si 3743,775 lei cofinanțare.