Anunț finalizare implementare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor” pentru firma SIGNIVIS SRL

Iasi - 22 iunie 2021

Comunicat tip General in Tehnologie

SIGNIVIS SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 1926 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Sigle

Sigle

SIGNIVIS SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 1926 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi, M2-1926/10.12.2020.Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii financiara a activitatii societatii SIGNIVIS SRL, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.

- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834,813.75 lei (valoarea totala) din care: 725,925.00 lei grant si 108,888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020