Ergonomie, Preventie, Management performant in medicina dentara prin aliniere la standarde europene

BUCURESTI - 18 decembrie 2010

Comunicat tip Administrativ / Management in Sanatate

Societatea Romana de Ergonomie Dentara impreuna cu partenerii sai (Universitatea „Ovidius” Constanta, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Universitatea de medicina si farmacie „Victor Babes” Timisoara, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iasi si Aleron Training SRL Bucuresti au lansat in data de 13 decembrie 2010 proiectul „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentara prin aliniere la standarde europene” POSDRU/81/3.2/S/55651 proiect cofinantat din Fondul Social European – „Investeste in oameni” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ergo Management Preventiv in Medicina Dentara

Ergo Management Preventiv in Medicina Dentara

Implementat pe o perioada de 3 ani, proiectul „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentara prin aliniere la standarde europene” beneficiaza de finantare europeana prin Programul Operational de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritara 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul major de interventie 3.2 - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Valoarea eligibila a proiectului este de 17.510.762  RON.

            La conferinta de lansare au participat medici stomatologi, tehnicieni dentari, manageri ai cabinetelor dentare private, reprezentantii unor asociatii profesionale, reprezentantii partenerilor din proiect. Proiectul propus spre implementare are ca scop major alinierea practicilor din Romania in ceea ce priveste modul de lucru al specialistilor din medicina dentara la cele europene, prin crearea unor programe coerente si eficiente de formare profesionala a acestora. Proiectul isi propune  formarea in domeniul ergonomiei, preventiei si a managementului performant, bazat pe tehnologia informatiei si comunicatiilor,  a personalului medical dentar,  pentru sprijinirea implementarii la nivel multiregional a unui model de lucru flexibil si eficient, cu respectarea sigurantei si sanatatii la locul de munca conform normelor europene, in vederea cresterii calitatii serviciilor de sanatate dentara.   

         „Prin proiectul „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentara prin aliniere la standarde europene”  se urmareste atingerea unor deziderate, date de normele  Uniunii Europene  adoptate la nivel national, ce implica echipa dentara (medic stomatolog, asistent, tehnician dentar) si tin de asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca prin utilizarea de tehnologii moderne de informatica medicala. O consecinta importanta va fi si conformitatea actului medical, apreciata prin indici ai societatilor de asigurari europene, ce va permite libera circulatie a pacientilor cu asigurare in spatiul Uniunii Europene”   a declarat domnul doctor Cristian Comes presedintele SRED (Societatea Romana de Ergonomie Dentara)

In cadrul proiectului au fost identificate trei faze de actiune. In prima faza are loc un proces de cercetare in domeniile de interes, pentru a identifica statusul curent al modalitatilor de lucru in medicina dentara din punct de vedere ergonomic si managerial, tinand cont de prevenirea transmiterii infectiilor in cadrul fluxurilor de lucru  precum si compararea nivelul practicii actuale la nivel national  cu modalitatile curente de   lucru in tarile europene.  Pe baza acestor studii, expertii vor crea metodologii de formare si perfectionare a personalului medical dentar. In a doua faza se doreste formarea unei echipe de 100 de formatori nationali in domeniile de interes ale proiectului, o platforma e-learning , un portal adresat grupului tinta, si 5 centre experimentale de training adresate perfectionarii profesionale a categoriilor de specialisti din domeniul medical dentar cuprins in grupul tinta, In a treia faza se vor desfasura  programe de training adresate personalului medical dentar cuprins in grupul tinta al proiectului.

Despre Societatea Romana de Ergonomie Dentara

Societatea Romana de Ergonomie Dentara este o asociatie nonguvernamentala ce contribuie la promovarea cunoasterii criteriilor de organizare a muncii in domeniul medicinei dentare, design-ul ergonomic pe criterii uman-centrate, informare si cercetare in acest domeniu. Directiile de cercetare sunt multiple: epidemiologia bolilor profesionale, explorarea mecanismelor fiziopatologice asociate acestora, dezvoltarea de criterii ergonomice care stau la baza realizarii aparaturii medicale, perfectionarea de politici de sanatate publica in vederea optimizarii actelor medicale dentare. Societatea Romana de Ergonomie Dentara se bazeaza pe o echipa tanara, caracterizata prin profesionalism, corectitudine, responsabilitate si implicare maxima in proiectele pe care le desfasoara.