Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest

Baia Mare - 19 ianuarie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

Beneficiarul SOV CONSULTING S.R.L., împreună cu partenerul ASOCIAȚIA ÎNTREPRINZĂTORILOR MARAMUREȘ, anunță debutul proiectului ”Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest”, cod MySmis 133459.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01.10.2020 și data 30.09.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 322 studenți din Regiunea Nord Vest prin implementarea programului de stagii de practică în întreprinderi.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

- 322 persoane din grupul țintă recrutate și gestionate pe parcursul implementării proiectului în Regiunea Nord Vest;

- cel putin 3 contracte cadru de colaborare/convenții semnate între organizatorii și partenerii de practică;

- o platformă electronică dezvoltată și funcțională, unde vor fi înregistrați cel puțin 3 organizatori de practică, 3 parteneri de practică și 180 de studenți;

- 40 de membrii ai grupului țintă vor fi selectați și participanți la stagii de practică organizate în țări membre ale Uniunii Europene;

- 322 de persoane din grupul țintă vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională;

- 126 de membrii ai grupului țintă își vor găsi un loc de muncă la încetarea calității de participant.

Valoarea proiectului este de 4.221.615,57 lei (valoarea totală) din care: 4.053.135,43 lei valoarea nerambursabilă și 168.480,14 lei valoarea cofinanțării.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Taguri: sov consulting