SAP Business One Intercompany simplifică tranzacţiile interne

BUCURESTI - 20 ianuarie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in IT&C

Înfiinţarea de entităţi juridice noi pentru gestionarea unor linii de business independente sau deschiderea unor sucursale în alte ţări generează o inevitabilă complexitate operaţională. Tranzacţiile financiare între aceste companii înrudite sunt dificil de centralizat cu aplicaţiile tradiţionale de gestiune contabilă, iar consolidarea manuală a datelor consumă timp şi generează erori.

SAP Business One Intercompany

SAP Business One Intercompany

În urma experienţei cu grupuri de companii active în peste 60 de ţări, SAP a creat un add-on special pentru rezolvarea acestor provocări. Soluţia SAP Business One Intercompany permite grupurilor de companii să gestioneze facil tranzacţiile interne, replicând automat date, documente şi înregistrări din bazele de date. Soluţia centralizează înregistrările despre vânzări, achiziţii, stocuri etc şi consolidează toate datele financiare într-o singură sursă. Aceasta reduce timpul şi efortul depus de angajaţi pentru corelarea, replicarea şi înregistrarea tranzacţiilorşi simplifică raportarea consolidată la nivelul întregului grup de companii. Este un add-on SAP Business One cu funcţionalităţi complexe, care implică multiple configurări detaliate (definirea entităţilor componente, relaţiile dintre acestea, tipurile de tranzacţiişi documente, conturi contabile corespondente,  modul de sincronizare a datelor etc) dar care generează o valoare adăugată ridicată.

Beneficii raportate de utilizatorii SAP Business One Intercompany

Principalele avantaje sunt consolidarea financiară a datelor de la toate entităţile grupului, analiza centralizată a performanţei comerciale (vânzări, target profitabilitate etc) coordonarea şi controlul facil al activităţii.

Cu SAP Business One Intercompany, clienţii System Innovation România reuşesc să:

- Consolideze, coordoneze şi să vizualizeze centralizat activităţile din toate sucursalele, fără sincronizarea manuală a datelor

- Gestioneze unitar multiple entităţi juridice indiferent de locaţie, sistem fiscal sau valută utilizată

- Reducă timpul necesar producerii rapoartelor financiare consolidate

- Pună în practică procese financiare standardizate pentru toate entităţile din grup

- Să crească productivitatea în urma timpului salvat şi simplificării operaţionale

Funcţionalităţi SAP Business One Intercompany

Din punct de vedere funcţional, soluţia SAP Business One Intercompany are trei componente principale:

Replicare date

- Utilizarea soluţiei implică existenţa unei baza de date master, în care sunt create şi definite categorii precum: clienţi, articole, centre de cost, reţete, liste de preţuri etc, iar înregistrările se propagă ulterior în toate companiile grupului, pe baza aceloraşi coduri. Consolidarea datelor devine astfel foarte facilă.

Tranzacţionare în cadrul grupului

- Fluxurile de lucru sunt automatizate, iar o tranzacţieiniţiată de o companie din grup generează automat tranzacţii corelate în restul entităţilor. Atunci când într-o companie se plasează o comandă de achiziţie, automat în compania corespondentă este generată automat o comandă de vânzare. Similar, când un furnizor face o livrare la o companie beneficiară, este generată o notă de intrare/recepţie. Aceste automatizări accelerează procesele de business şi elimină erorile la procesarea manuală a înregistrărilor.

Consolidare şi reconciliere

- Soluţia centralizează datele financiare de la toate entităţile din grup,  într-o bază de date unică. Această funcţionalitate permite atât o raportare financiară coerentă şi consistentă, cât şi reconcilierea automată a unor înregistrări. Un venit generat de o companie este transpus automat într-o cheltuială în compania corespondentă din grup. Complementar, soluţia permite corelarea informaţiilor despre debitori/creditori şi oferă o perspectivă unică la nivelul întregului grup, totul fiind transparent şi fără diferenţe, generate de înregistrarea manuală a datelor.

Soluţia SAP Business One Intercompany se adresează atât companiilor care deschid sucursale în alte ţări sau fac parte din grupuri cu multiple entităţi juridice. Pentru companiile cu prezenţă pe alte pieţe, add-on-ul este funcţional cu multiple localizări şi permite o gestiune în valute multiple. Spre exemplu, compania mamă cu sediul în Bucureşti va utiliza SAP Business One localizat pentru România (sistem fiscal, interfaţă, monedă) iar sucursala din Sofia va utiliza SAP Business One localizat pentru Bulgaria.

Dacă sunteţi interesat de simplificarea operaţională a tranzacţiilor între companiile din grup, contactaţi chiar acum un consultant System Innovation România pentru derularea unui demo https://sysinconsult.ro/contact/.

Despre System Innovation Ro

System Innovation Romania este un integrator care oferă clienţilor săi soluţii software de business complete. Compania a început în 2008 să implementeze în România şi în ţările din regiune SAP Business One, soluţie ERP dedicată întreprinderilor mijlocii. Expertiza acumulată în optimizarea proceselor de business a creat oportunitatea de a completa platforma ERP cu alte produse adiacente, atât extensii ale SAP Business One.