Elearning.Romania

BUCURESTI - 11 noiembrie 2006

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Componentă a programului naţional Elearning.Romania, situl www.elearning.ro a fost lansat cu scopul creşterii calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning.

Elearning.Romania

Grupul de iniţiativă al proiectului Elearning.Romania este format din reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţii academice, ai mediului de afaceri, precum şi din lideri de opinie în domeniul utilizării noilor tehnologii pentru educaţie şi formare. Treptat, alături de aceştia se coalizează o comunitate de persoane şi instituţii animate de aceleaşi interese şi subscriind la valori comune.

Proiectul Elearning.Romania îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning.

Astfel, comunitatea Elearning.Romania complementarizează eforturile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi ale altor instituţii cu rol de decizie, pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea impactului programelor naţionale de elearning. Pe de altă parte, un rol important asumat este acela de a oferi factorilor decizionali sugestii de ameliorare, de a semnala direcţiile oportune de dezvoltare ale acestor programe, de a argumenta continuarea sau stoparea lor, prin raportare continuă la rezultatele concrete şi la beneficiile practice.

Următoarele obiective orientează activităţile desfăşurate de partenerii elearning.romania:
- crearea unui spaţiu de comunicare între specialişti, practicieni, cercetători, lideri de opinie şi factori de decizie în domeniul elearning;
- promovarea experienţelor pozitive, semnificative pentru practica utilizării noilor tehnologii în educaţie atât la nivelul învăţământului universitar şi preuniversitar, cât şi în zona educaţiei nonformale;
- susţinerea activităţii practicienilor şi specialiştilor în elearning prin explorarea sistematică şi prezentarea unor resurse teoretico-metodologice disponibile la nivel naţional, european şi mondial;
- prezentarea oportunităţilor de formare şi de informare în domeniul elearning şi instruirii asistate de calculator.
- susţinerea activităţii instituţiilor guvernamentale prin oferirea unui canal de comunicare şi informare în privinţa politicilor, a strategiilor şi a programelor naţionale de implementare a noilor tehnologii în sistemul de învăţământ;
- crearea şi utilizarea unui instrument de cercetare a opiniilor practicienilor şi specialiştilor în utilizarea noilor tehnologii în educaţie, datele obţinute având rol de feedback pentru iniţiativele naţionale în domeniu.

Ariile de interes pentru comunitatea Elearning.Romania au fost conturate după cum urmează:

elearning universitar: utilizarea noilor tehnologii la nivelul învăţământului superior; soluţii şi sisteme de elearning pentru universităţi; servicii de asistenţă şi suport în dezvoltarea sistemelor de elearning;
software educaţional: prezentări de aplicaţii dezvoltate pentru uz didactic; prezentarea experienţelor de utilizare a noilor tehnologii în clasă; instruire asistată de calculator, la nivel preuniversitar;
politici şi strategii: cadre strategice ale programelor naţionale şi internaţionale de implementare a noilor tehnologii în educaţie; orientări prospective; prezentări de cărţi albe;
echipamente: soluţii tehnice; instrumente şi tehnologii de suport pentru elearning şi instruire asistată de calculator; echipamente multimedia;
proiecte: prezentări ale proiectelor semnificative pentru dezvoltarea domeniului elearning;
studii şi rapoarte: rezultatele cercetărilor şi ale evaluărilor realizate în domeniul elearning/ instruirii asistate de calculator;
situri: prezentarea resurselor teoretice şi practice disponibile pe situri româneşti sau străine; recomandări de adrese web;
publicaţii: apariţii editoriale în domeniul elearning; prezentări de monografii, broşuri, reviste şi alte publicaţii periodice; recenzii, analize critice ale apariţiilor editoriale;
evenimente: prezentări ale principalelor conferinţe, seminarii şi întâlniri de lucru desfăşurate pe tema utilizării noilor tehnologii în educaţie;
cursuri online: oportunităţi de formare continuă şi dezvoltare personală prin cursuri online; eTraining; soluţii şi sisteme de elearning pentru formare continuă;
anunţuri: secţiune de informare cu privire la noi programe, apeluri pentru proiecte, oportunităţi de angajare, solicitări de parteneriate etc.

Partenerii Elearning.Romania:
* AltFactor Romania
* Asociaţia pentru Ştiinţele Educaţiei (ASTED)
* Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
* Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
* Universitatea Politehnica Bucureşti, Centre for Advanced Learning Systems
* TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie

Iniţiatorii şi partenerii invită instituţiile cu rol semnificativ în promovarea noilor tehnologii în educaţie să se alăture proiectului elearning.ro şi să contribuie activ la dezvoltarea teoretică şi practică a domeniului elearning în România.
Pentru mai multe informaţii: www.elearning.ro

Despre TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie

TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie este o organizaţie non-guvernamentală care are drept scop susţinerea iniţiativelor educaţionale prin proiecte şi programe în domeniile elearning, educaţie pentru cetăţenie, formarea personalului didactic.
În cadrul unor proiecte la nivel naţional şi european, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie monitorizează utilizarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ din România.
Olimpius Istrate