Oportunităţi de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii la Craiova

Craiova - 18 martie 2008

Comunicat tip General in Afaceri

Oamenii de afaceri din Dolj au participat miercuri 12 martie, la seminarul Oportunităţi de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii, unde au aflat informaţii despre fondurile europene si guvernamentale nerambursabile, disponibile pentru IMM-uri. S-au prezentat interactiv cele mai noi oferte de produse şi servicii adresate segmentului IMM şi s-a răspuns prompt solicitărilor din partea oamenilor de afaceri.

Oportunităţi de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii la Craiova

În deschidere, Silviu Dumitru - Prefect de Dolj a declarat că Prefectura este implicată în procesul de diseminare a informaţiilor referitoare la fondurile destinate dezvoltării afacerilor şi mediului economic local: „Firmele din Craiova sunt foarte importante pe piaţa comunitară, Europa fiind în primul rând o entitate economică. Nu trebuie să acceptăm să fim marginalizaţi. De 18 ani micul întreprinzător se dezvoltă, iar afacerea lui aduce bani la buget. De aceea, sper ca reprezentanţii IMM să fie respectaţi pe viitor, ei fiind motorul dezvoltării economice de la noi.” IMM-urile pot accesa fonduri importante prin parteneriate public-private, instituţia prefectului încercând să sprijine firmele interesate să încheie astfel de asocieri.

Constantin Dascălu, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, arată în alocuţiunea sa că „În ultimii 10 ani IMM-urile au fost influenţate de problemele marilor firme din Dolj, absorbind mereu forţa de muncă disponibilizată. În Dolj se oferă foarte puţin sprijin micilor întreprinzători. În timp ce alte judeţe au câteva parcuri industriale, în Craiova avem unul singur şi acela a fost înfiinţat numai de 2 ani. Iniţierea acestui proiect au dus la crearea a 600 noi locuri de muncă, preconizând ca, după mărirea parcului industrial, numărul angajaţilor să se dubleze.”
IMM –urile au absorbit în Dolj peste 40.000 de foşti angajaţi disponibilizaţi ai marilor întreprinderi, Constantin Dascălu fiind nemulţumit de ceea ce se pune la dispoziţia mediului de afaceri, (teren fonduri, etc), în contextul în care în Timiş, Arad sau Cluj aceste entităţi economice, principalele generatoare de venituri la bugetul local, sunt sprijinite cu adevărat de către autorităţile locale.

Gheorghe Lăpădat, Director General Fondul Local de Garantare a Creditelor pentru IMM Craiova, a subliniat că reprezintă filiala cu cea mai mare acoperire (pe judeţe) a FNGCIMM, aflată pe primul loc şi la numărul de garanţii acordate. „Fondul vine în întâmpinarea IMM-urilor, dar şi a mediului bancar, prin acordarea de garanţii firmelor cu proiecte viabile. Se acordă scrisori de garantare pentru obţinerea finanţărilor rambursabile dar şi a celor nerambursabile pentru IMM-urile cu capital majoritar privat, fără restanţe către bugetul de stat şi care pot dovedi capacitatea de rambursare. FLGCIMM acordă şi finanţări directe din fonduri proprii, pentru IMM-urile cu garanţii reale. Printre produsele de finanţare: Eco Ambient - pentru turism rural, Export + - pentru firmele cu activiatte de export etc, ” a spus Gheorghe Lăpădat.

Dan Corneliu Ruşinaru, Director Agenţie CEC -Vasile Conta arată că noua strategie CEC include modernizarea a aproximativ 80 de unităţi mari la nivel naţional: „Banca are peste 50 de agenţii în Dolj, unde reprezentanţii firmelor vor putea accesa anul acesta noi produse de crediatre pentru IMM-urile din mediul urban şi rural. Pentru liber profesionişti şi persoane fizice, CEC oferă toată gama de produse banacare. Creditele BERD pentru firmele din mediul rural sau pentru proiecte de reabilitare energetică (tot ce înseamnă eficientizarea consumului de energie). BERD acordă un comision de 15% clienţilor, care acoperă toate cheltuielile de acordare a creditului (dobândă şi alte comisioane), iar clientul nu va da nimic în plus înapoi în afara sumei împrumutate. Noua platformă de ebanking – CEC Online va aduce comisioane cu până la 30 % mai mici decât la ghişeu”, a reiterat reprezentantul CEC Craiova.
Nicuşor Stanciu, Director Sucursală CEC Craiova arată că „CEC este banca cea mai apropiată de locuitorii din Dolj (urban sau rural) prin cele 56 de sucursale din judeţ.”

Mircea Voinea, Director General TPF Romania - companie care oferă de 11 ani consultanţă în arhitectură şi proiectare, studii de arhitectură, proiectare tehnică generală şi detaliată, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiilor, expertize tehnice inginereşti, ş.a. Clienţii TPF Romania sunt consilii judeţene şi locale, primării, ministere, beneficiari publici ai fondurilor structurale, companii private naţionale şi internaţionale, IMM-uri etc. Mircea Voinea a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţii companiei pe care o conduce: „Despre TPF Romania, membru al TPF Group Belgia-Bruxelles, pot să vă spun că a implementat în România mai multe proiecte finanţate din fonduri PHARE şi BERD, cu o rată de succes foarte mare. Firma are un proiect chiar în Dolj – Fabrica de uleiuri de la Podari, proiect care este extrem de important pentru această zonă. Ce ne diferenţiază pe piaţă este seriozitatea, profesionalismul echipei şi calitatea serviciilor pe care le oferim. De asemenea, tarifele pe care le practicăm sunt foarte mici, pentru că, dorim un parteneriat de durată cu toţi clienţii noştri”.

Silvia Iordache, Marketing Manager Sincron HR, arată că „softul de recrutare SincronHR ajută la gestionarea crizei de forţă de muncă de pe piaţa românească transformând departamentul de Resurse Umane (HR) într-unul strategic, punând ordine şi rigoare, control şi centralizare a informaţiei, o bază de date unică de candidaţi, istoric al proceselor, istoric al candidaţilor, planificarea activităţilor, comunicare automatizată cu aceştia (prin email şi SMS), calendar comun de activităţi pentru toată echipa”, arată Silvia Iordache. Sincron HR acordă comisioame de până la 25% prin programul pentru partenerii locali (care au nevoie doar de un laptop pentru prezentarea softului şi de bune conexiuni cu firmele din zonă). Aceştia au exclusivitate de vânzare a softului în regiunea arondată. Sincron s-a alăturat iniţiativei EUGA lansată de Microsoft, prin care distribuitorii pot vinde softul către clienţii locali fără fonduri, prin scrierea unui proiect de accesare a fondurilor structurale.

Radu Mirea, Director Executiv Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Craiova arată că în 2007, judeţul Dolj a fost pe primul loc la nivel naţional prin absorbţia a peste 80 de miliarde de lei vechi în proiecte. „Există două scheme de finanţare pentru IMM-uri: proiecte mici până la 250.000 euro şi proiecte mari între 250.001 euro şi 1,5 milioane Euro. Pe schema mică proiectele se primesc până la epuizarea fondurilor, iar pe schema mare se primesc în perioade clar stabilite. Se acordă sprijin financiar în valoare de pâna la 250.000 Euro pe proiect în investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţa comună a companiilor mici şi mijlocii. Prin POS - Creşterea Competitivităţii Economice se va acorda sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 250.001 şi 1.500.000 Euro - pentru investiţii în IMM şi sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin servicii de consultanţă. Dosarul de finanaţare trebuie verificat foarte atent înainte de depunere, pentru a corespunde exact cerinţelor UE”, a declarat Radu Mirea. Au fost lansate deja programele operaţionale sectoriale pentru Cercetare, IT&C şi IMM-uri, urmând ca până la începutul lunii aprilie să apară ghidurile finale.

Magda Lungu, Agent Dezvoltare ADR Sud-Vest a prezentat domeniul de intervenţie 4.3 -Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local: „Crearea, îmbunătăţirea şi modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor au ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale. Se pot depune proiecte cu valoare între 20.000 şi 500.000 de Euro, pe aproape toate secţiunile CAEN, cu o contribuţie minimă de 30% din partea solicitantului, din valoarea eligibilă a proiectului. Solicitanţii trebuie să ia în calcul că, pe lângă această cotă de cofinanţare, trebuie să acopere şi cheltuielile neeligibile. Condiţia eliminatorie este ca proiectul să se desfăşoare în mediul urban şi nu în mediul rural.”

Anca Dumitrescu, Consilier Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii - Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 4 S-V Oltenia a prezentat măsura 121, referitoare la modernizarea exploatărilor agricole, cu accent pe exploataţiile din sectorul vegetal şi pe sectorul de creştere a animalelor. S-au prezentat activităţile eligibile în cadrul proiectelor, dar şi costurile neeligibile care trebuie acoperite de oamenii de afaceri din fonduri proprii sau din credite rambursabile de la bănci. Şi aici sunt criteriile de selecţie stricte. „La Masura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor se poate obţine finanţare de 50% pentru IMM şi 25% pentru întreprinderile mari. Pe măsura 322 se poate acoperi din fonduri nerambursabile până la 100% din proiectele negeneratoare de profit. Întreprinderile fără istoric - start up - se susţin prin programul „Plata în avans 20%, adică, se poate da la iniţierea proiectului o sumă egala cu 20% din cheltuielile eligibile,” după cum a afirmat reprezentanta Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Alexandru Barcan, Director Adjunct Direcţia Generală Finanţe Publice Craiova a arătat că „de la 1 ianuarie 2008, operaţiunile de reeavaluare a terenurilor sunt considerate cu valoare fiscală iar cheltuielile cu deplasarea angajaţilor sunt deductibile din impozitul pe profit. Conform legii, pentru ca o prestare de servicii să fie deductibilă fiscal, ea trebuie să fie dovedită prin documente specifice. În ce priveşte impozitul pe venit la microîntreprinderi, acesta este de 2,5 din ianuarie 2008 şi va fi de 3%, din ianuarie 2009. Apoi, dacă 50% din venitul unei microîntreprinderi vine din consultanţă, această nu mai este considerată microîntreprindere.”
Despre TEMPLUS Advertising

Evenimentul de la Craiova a fost organizat de Templus Advertising Bucureşti şi Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - Oficiul Teritorial Craiova şi face parte din campania de seminarii ACTIV INVESTOR. În cadrul acestor seminarii se dezbat probleme de interes pentru oamenii de afaceri şi se aduc informaţii utile, care să ajute întreprinzătorii în activitatea pe care o desfăşoară.

Parteneri: CEC, Fondul Local de Garantare a Creditelor pentru IMM Craiova, TPF Romania, Senior Interactive, SincronHR, Oriflame, Cramele Recaş.
Parteneri media: Romania Liberă, Gazeta de Sud, Radio Sud, TV S Craiova, Zile şi Nopţi, Finanţare, Plandeafacere, Managementul-Proiectelor, Smart Financial, BanişiAfaceri, ComunicateMedia, ComunicateDePresa, ClubAfaceri, GhiseulBancar.

www.templus.ro
office@templus.ro