Granturi de 400.000 RON oferite de Terre des hommes în sprijinul copiilor din Dolj, Gorj şi Olt

BUCURESTI - 12 mai 2016

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, ONG, Social

Fundația Terre des hommes – Elveția acordă finanțări de 400.000 RON comunităţilor din judeţele Dolj, Gorj şi Olt pentru a scoate din cercul vulnerabilității un număr de 3000 copii , aflaţi în situaţii de risc. Până pe 22 mai, organizațiile non-guvernamentale, instituțiile locale și grupurile informale pot depune proiecte pentru prima rundă de finanțări, în valoare de 5860 RON/proiect.

Granturi de 400.000 RON oferite de Terre des hommes  în sprijinul copiilor din Dolj, Gorj şi Olt

Conform vechiului principiu că “e nevoie de tot satul pentru a creşte un copil”, Fundaţia Terre des hommes (Tdh) susţine iniţiativele locale din regiunea Olteniei ce pot conduce la prevenirea abuzului, exploatării, neglijării și traficului copiilor, ori separării acestora de familie. În 2016 Tdh va aloca 7 granturi , fiecare în cuantum de 5860 RON/proiect, urmând ca alte 68 granturi să fie acordate în perioada 2017-2018.

Pentru același scop, în perioada 2013-2015, Tdh a acordat finanţări de peste 434.650 RON, susţinând implementarea a 122 proiecte. Ca urmare, mai mult de 4797 copii din medii defavorizate şi-au completat educaţia participând la activităţi extra-şcolare, au fost împuterniciţi să participe la luarea deciziilor şi au beneficiat de acces la servicii medicale de calitate.

Prin relansarea programului de granturi - intitulat “Self Help Grants” sau “granturi de auto-ajutorare” - Tdh îşi continuă îndelungata preocupare pentru bunăstarea copiilor şi încurajează identificarea unor soluţii locale, elaborate împreună cu “tot satul”, care să genereze schimbări pozitive în viaţa a peste 3000 copii pe parcursul următorilor 3 ani.

În valoare totală de 400.000 Ron, programul de granturi va fi distribuit în 3 etape (2016, 2017 şi 2018) pentru un număr total de 75 proiecte. Similar edițiilor precente, Tdh va finanţa doar acele propuneri de proiecte ce se dovedesc a fi asumate de comunitate, prin mobilizarea Consiliilor Comunitare Consultative sau a membrilor Grupurilor de Acţiune Locală. 

Aplicanții eligibili sunt instituţiile publice, organizaţiile sau grupurile informale din judeţele Dolj, Gorj şi Olt, recunoscute de Serviciile Publice de Asistenţă Socială şi de către Consiliile Consultative Comunitare că activând în beneficiul copiilor aflaţi în nevoie.

Iniţiativele propuse pot viza: realizarea unei diagnoze a nevoilor copiilor de la nivel local, organizarea unor sesiuni de formare şi informare pentru copii/tineri, implementarea de programe (consiliere psihologică şi/sau terapie, educaţie parentală, activităţi after-school, educaţie non-formală), sprijinirea menținerii legăturii dintre copii şi părinții lor plecați în străinătate ş.a.m.d.

Pentru depunerea unei cereri de finanţare este necesară completarea unui formular standard şi transmiterea acestuia prin poştă – la adresa Craiova, str. Iancu Jianu nr. 26, 200143, judul Dolj - sau electronic, la adresa de email granturi.comunităţi@tdh.ro, până la termenul limită de 22 Mai, ora 23:59. Toate documentele necesare elaborării propunerilor de proiect (Ghidul solicitantului, Formularul cererii de finanţare) sunt disponibile online, la www.tdh.ro/ finantari .