AntrES - Conferinta finala de diseminare a rezultatelor

Locul desfasurarii: Universitatea din Oradea, Aula Magna

Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

AntrES - Conferinta finala de diseminare a rezultatelor

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 - “Investeşte în oameni!”, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, manager de proiect – prof. univ.dr. Anca Dodescu, anunţă:

 

Organizarea evenimentului

Conferinţa finală de diseminare a rezultatelor proiectului

AntrES

 

 

Evenimentul are ca scop prezentarea rezultatelor proiectuluiAntreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, implementat în ultimii doi ani în judeţele de pe graniţa de Nord – Vest a României: Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş.

 

Ȋn cadrul Conferinţei finale AntrES va avea loc prezentarea generală a rezultatelor proiectului, lansarea cărţii “Antreprenoriatul feminin în vestul României. Ȋncadrări teoretice şi provocări concrete, a Diagnozelor economice ale celor 6 judeţe implicate în proiect, a suporturilor de curs şi aplicaţii realizate în cadrul proiectului realizate de membrii echipei de proiect, precum şi Gala antreprenoriatului feminin, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune Planuri de afaceri realizate şi selectate din cele 1800 Planuri de afaceri întocmite de grupurile ţintă ale proiectului. 

 

La Conferinţă vor participa echipele de proiect de la nivel inter-regional şi teritorial – cadre didactice şi cercetători din cele 6 universităţi partenere din vestul României, experţi cheie ai proiectului, absolvente ale cursurilor Şcolii antreprenoriale pentru femei recomandate să participe la faza finală a Concursului „Planul meu de afaceri!” din cele şase judeţe, invitaţi speciali, oficialităţi locale, mass-media etc.

Despre UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Pentru informaţii suplimentare: http://steconomice.uoradea.ro/practica studentilor
www.agerbihor.ro

Confirmare pana la data: 15 December 2010

Participare: Intrare libera