Tinerele cadre didactice din UMC instruite la Bremen în Germania

Constanta - 25 septembrie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

În perioada 16-29 august 2009, unsprezece cadre didactice din Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) au participat la un curs de instruire organizat în cadrul “International Summer Academy for Maritime Studies”, desfăşurat în Bremen, Germania. Scopul principal al participării la acest curs a fost creşterea calităţii actului de predare în rândul cadrelor didactice tinere din învăţământul de marină românesc.

În urma absolvirii cursului, cadrele didactice participante au obţinut noi competenţe în drept maritim internaţional şi managementul situaţiilor de criză, în concordanţă cu cerinţele Convenţiei IMO STCW 95, A/V-2 şi A/V-3. Aplicaţiile practice ale cursului s-au desfăşurat în portul Hamburg din Germania.
Este pentru prima oară când un grup atât de mare de cadre didactice tinere din cadrul UMC participă la o instruire internaţională de un asemenea nivel. Această sesiune de pregătire s-a derulat în cadrul proiectului “MARCON (POSDRU/19/1.3/G/10144) - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime”, implementat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, finanţat de Fondul Social European.

Despre Universitatea Maritima Constanta

Proiectul MARCON- (POSDRU/19/1.3/G/10144) - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime”.

Alina Tudor,
Sef Departament Comunicare
alina@imc.ro