EXTENDED LEARNING ON-LINE DIN FAŢA DESKTOP-ULUI

BUCURESTI - 27 aprilie 2011

Comunicat tip General in Auto, Afaceri, Banci / Asigurari, Educatie / Cultura, IT&C

Sistemul EXTENDED LEARNING a fost dezvoltat plecând de la constatarea că eficienţa învăţării este în general scăzută, toate eforturile de timp, energie şi bani sunt mai mult centrate pe ziua de instruire în timp ce activităţile preliminare sau de follow-up beneficiază de o atenţie mai scăzută.
Care sunt actorii implicaţi în eficienţa învăţării? Descoperim aici PARTICIPANTUL, MANAGERUL şi COLEGII la care adăugăm TEHNOLOGIA.
PARTICIPANTUL aduce creştere de eficienţă dacă este motivat să înveţe, consideră învăţarea relevantă pentru munca sa şi are instrumentele adecvate pentru implementare.
MANAGERUL va aduce eficienţă în procesul de învăţare dacă va fi implicat în conţinutul final al programelor, vede legătura între abilităţile învăţate şi rezultatele dorite, are abilităţile de Coaching şi le practică cu participanţii.
COLEGII pot aduce cea mai mare creştere în eficienţa învăţării prin împărtăşirea de experienţe şi poveşti de succes în Best Practices Meetings.
La toţi aceşti actori implicaţi sistemul EXTENDED LEARNING adaugă TEHNOLOGIA: vom folosi sistemul EXTENDED LEARNING prin acces la mail-uri, website sau întâlniri on-line de tip webcast.

EXTENDED LEARNING

EXTENDED LEARNING

 BECAUSE IT’S NOT ABOUT HOW MUCH YOU LEARN, BUT HOW MUCH YOU USE ! 

WILSON LEARNING

ÎNVĂŢAREA ŞI STRATEGIA DE SUPORT PENTRU ÎNVĂŢARE

Abordarea învăţării pleacă de la premiza că aceasta este mai mult decât un eveniment de training. Este vorba de o serie de evenimente proiectate să motiveze şi încurajeze participantul să înveţe şi să aplice cele învăţate în munca de zi cu zi. EXTENDED LEARNING înseamnă o serie de evenimente implementate la momentul potrivit. Deasemenea, EXTENDED LEARNING mai înseamnă participarea managerului pentru asigurarea aplicaţiilor şi rezultatelor.

Evenimentele din cadrul EXTENDED LEARNING conduc învăţarea prin următorii paşi ai procesului de dezvoltare personală:

A. EVENIMENTE DE PREGĂTIRE ÎNAINTE DE WORKSHOP

  Comunicare strategică – participanţii şi managerul acestora primesc un mail în care este explicat contextul şi importanţa evenimentului la care vor participa. Scopul mesajului este de a câştiga atenţia şi alinierea celor implicaţi. Mail-ul mai stabileşte datele workshop-ului şi activităţile de suport. 
  Cuprinsul programului – Participanţii şi managerul lor au posibilitatea de a viziona conţinutul programului customizat într-un webcast înregistrat de aprox. 10-15 minute. Participanţii primesc un link de acces pe serverul Wilson Learning şi deschid webcast-ul înregistrat. Nu este nevoie de soft specializat. 
  Activităţi structurate de Pre-work – În acelaşi timp cu mail-ul de prezentare vom trimite participanţilor un mail cu sarcinile de pre-work. Sarcina implică reflecţii asupra cazurilor proprii care vor fi discutate în timpul training-ului. Sarcina mai implică întâlnirea participantului cu managerul pentru a reflecta asupra informaţiilor şi aşteptărilor de învăţare la workshop. Versiunea finală a Pre-work-ului  va fi transmisă on-line facilitatorului care va oferi sprijin fiecărui participant pentru cazurile prezentate.

 

B. ÎNVĂŢAREA ÎN TIMPUL WORKSHOP-ULUI

  Învăţare – În timpul workshop-ului participanţii vor folosi informaţiile din pre-work şi vor aplica învăţarea la actualele probleme de afaceri. Exerciţiile de role-play vor ajuta participanţii să practice abilităţile învăţate în situaţii reale. 
  Planificarea aplicaţiilor – După fiecare workshop participanţii vor stabili cum să aplice noile abilităţi învăţate în situaţiile reale din mediul de lucru. Workshop-ul se va termina cu un plan de acţiuni în care se vor identifica priorităţile de aplicare a învăţării.

 

C.  EVENIMENTE DE FOLLOW-UP (1-4 luni după workshop)

  Planuri de acţiune discutate cu Managerul – Imediat după workshop vom trimite un mail participanţilor şi managerului invitându-i să revadă Planul de acţiuni. Această întâlnire are rolul de integra managerul participantului în procesul de aplicaţii şi suport. Mail-urile conţin instrumentele de lucru şi protocolul întâlnirii, materiale care pot fi descărcate on-line.
  Mail-uri pentru aplicaţii – Începând cu a doua săptămână după workshop vom trimite participanţilor invitaţii pentru “reminder webcast”. Fiecare webcast se va concentra pe abilităţi specifice împreună cu recomandările şi instrumentele care vor proba că participantul foloseşte abilităţile învăţate în situaţiile reale. În acelaşi timp managerul participantului primeşte un mail cu recomandările şi instrumentele de coaching pentru abilităţile cerute participantului.
  Best Practice Meetings şi Stabilirea sarcinilor – vom trimite materiale managerilor pentru a susţine întâlniri de consolidare a abilităţilor cu participanţii. Unele întâlniri se vor concentra pe Best Practices. Alte întâlniri se vor concentra pe Sarcini specifice pentru participanţi. Materialele trimise vor ajuta managerul să acţioneze şi performeze ca un Coach.

 

D.  EVENIMENTE DE MĂSURARE (4-6 luni după workshop)

  Evaluarea Impactului – Măsurarea este un mod eficient de a susţine performanţa. Deasemenea, măsurarea evaluează valoarea trainingului. Sistemul EXTENDED LEARNING va cere completarea on-line a unui chestionar care va determina gradul în care abilităţile folosite au avut efect asupra rezultatelor obţinute. Wilson Learning este certificat de ES Research Group să conducă astfel de evaluări.  
  Customer Feedback – Acolo unde este posibil sistemul Extended Learning include evaluări ale clienţilor. Un mail este adresat participantului cu instrucţiuni asupra chestionarului ce va trebui completat de client, colegi sau angajaţi. Când rezultatele chestionarului sunt obţinute participantul va primi un raport  confidenţial. 
  Concluzii asupra Planului de dezvoltare – Activitatea finală constă în prezentarea realizărilor participantului şi stabilirea de planuri viitoare de dezvoltare. Un mail va invita managerul şi participantul la o întâlnire pentru stabilirea planului. Încurajăm revizuirea rezultatelor Customer Feedback pentru construirea Planului de dezvoltare. Mail-ul va conţine instrumentele şi protocolul necesar pentru desfăşurarea întâlnirii.

 

În prezent sunt dezvoltate 8 programe EXTENDED LEARNING pentru următoarele module: Vânzarea Consultativă, Vânzarea Versatilă, Negocierea pentru DA, The Sales Leader Manager, Stiluri de lucru, Prospectarea clienţilor, Consultanţă pentru client, Excelenţa în servicii. 

EXTENDED LEARNING este soluţia la obţinerea de PERFORMANŢĂ ŞI REZULTATE printr-un proces de învăţare eficient şi atractiv.

Viitoarea noastră întâlnire va permite explorarea modului în care acest concept este oportun pentru firma la care lucraţi.

Despre WILSON LEARNING

Wilson Learning Worldwide este o companie cu acoperire globală având sediul la Tokyo. WL Europa, WL America, WL Asia Pacific şi WL China sunt diviziile de operare regională. La începutul anului 2011 Wilson Learning avea deschise 63 birouri locale în 45 de ţări.
Wilson Learning este prezentă în România începând cu 2007 şi a livrat consultanţă, evaluare şi programe de Vânzări, Leadership şi Customer Service clienţilor din domeniul bancar, asigurări, FMCG, telecomunicaţii, pharma şi industrie.