Lansarea proiectului " Achizitie de echipamente pentru constructii pentru SC PONTICA STAR SRL "

Constanta - 13 aprilie 2021

Comunicat tip Administrativ / Management in Constructii

LANSAREA PROIECTULUI "ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII PENTRU SC PONTICA STAR SRL "

Sigle

Sigle

Comunicat de presă      

Data 13.04.2021

Lansarea proiectului „ Achiziție de echipamente pentru construcții pentru S.C. PONTICA STAR S.R.L. ” 

S.C. PONTICA STAR S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Achiziție de echipamente pentru construcții pentru S.C. PONTICA STAR S.R.L.”, cod MySMIS 132673, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1A :“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.370.256,44  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 920.540,80   lei.

Obiectivele proiectului sunt: Obiectivul general al SC PONTICA STAR SRL prin achiziționarea a 3 utilaje de tipul buldoexcavator, constă în dezvoltarea și diversificarea activitații firmei în scopul creșterii competitivității acesteia pe piața construcțiilor din România, astfel contribuind la dezvoltarea economică a regiunii Sud Est, la reducerea disparităților economice dintre regiunile țării, precum și la creșterea numărului de locuri de muncă în regiune.

Obiectivul general mai sus expus contribuie la realizarea obiectivului general POR 2014–2020, în contextul creșterii competitivității economice și îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale si regionale și totodată, asigurând dezvoltarea sustenabilă a regiunii Sud-Est .

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Achiziționarea a 3 utilaje de tipul buldoexcavator, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului în vederea dezvoltării și eficientizării serviciilor oferite de SC PONTICA STAR SRL.

2. Crearea unui loc și a unui nume pe piața construcțiilor din Romania prin creșterea cifrei de afaceri și a numărului de clienți în arealul județului Constanța.

3. Crearea a 5 noi locuri de muncă, în vederea dezvoltării și menținerii în regiunea Sud-Est a capitalului uman înalt specializat. Una din cele 5 persoane nou angajate va fi din categoria persoanelor defavorizate.

Durata de implementare a proiectului este de 26  luni:  respectiv de  la data 12.08.2019 până la data 30.09.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl. Mănăilă Ion, 0730.381.808, ponticastar@gmail.com, S.C PONTICA STAR .S.RL.

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.