Finalizare Proiect POS MEDIU SMIS 17610 - Aria Naturala Protejata Lacul Snagov (ANPLS)

Snagov - 22 decembrie 2015

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica, ONG

Denumire proiect: „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov ” – Management adecvat prin revizuire Plan de management pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare”

COMUNICAT de PRESAFinalizarea proiectului

Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de management pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” 

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fonduri europene pentru Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov” (ANPLS)

Fundatia Snagov in parteneriat cu Snagov Tur“Lacul Snagov” (ANPLS), au inceput cu data de 04-octombrie-2010 derularea proiectului “Aria Naturala Protejata „Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de Management, pe baza de Studii Stiintifice, Informare si Constientizare”, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.Proiectul a avut o durata de 61 luni si a fost co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, aferent Programului Operational “Mediu”, Axa 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, DMI - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000, sesiunea nr. 3/2009.Proiectul a fost implementat in Regiunea Bucuresti-Ilfov, Judetul Ilfov, Zona Snagov (lacul si cele 5 paduri ce formeaza un ecosistem - corespund comunelor Snagov, Gruiu, Ciolpani) si a constat in derulara a 3 activitati majore:1) Elaborarea de studii pentru intelegerea cantitativa si de specialitate a situatiei existente in ANPLS (studii de inventariere si studii de impact) – in vederea revizuirii Planului de Management, a strategiilor, schemelor si documentelor necesare pentru managementul ANPLS.2) Derularea unei campanii de informare si constientizare (integrate) privind patrimoniul natural al ANPLS si protejarea-conservarea acestuia – prin derularea a 5 evenimente.3) Instruirea personalului implicat in administrarea ANPLS. 

Obiectivul proiectului:Obiectiv General: Conservarea si protejarea biodiversitatii habitatelor naturale cu asigurarea managementului adecvat aferent Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov. 

Scopul Proiectului: Implementarea unui sistem de management eficient asupra Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov pentru conservarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor din arie. 

Principalele rezultate obtinute prin implementarea prezentului proiect sunt:

1) Revizuirea si avizarea Planului de Management, cu respectarea tuturor procedurilor aferente si respectarea tuturor cerintelor legale;2) Realizarea a 2 studii principale (5 de inventariere si 5 de impact) cu respectarea tuturor procedurilor aferente si respectarea tuturor cerintelor legale, astfel incat sa reflecte starea reala a ANPLS si sa contina recomandari de masuri pentru viitor;3) Cresterea informarii si constientizarii grupurilor tinta vizate cu 60-70% si reducerea nivelului de gunoaie aruncate in ANPLS cu reducerea cu 29% a nivelului de gunoaie aruncate in ANPLS la 2 iesiri la lac;4) Cresterea implicarii grupurilor tinta in protejarea si conservarii ANPLS prin incheierea a sapte parteneriate permanente si altele temporare in functie de evenimentele desfasurate de catre Fundatia Snagov in cadrul campaniei de informare si constientizare;5) Cresterea implicarea mass-media in diseminarea informatiilor cu privire la protejarea ANPLS prin 2 aparitii pozitive in mass-media pe perioada derularii campaniei.6) Instruirea a 3 persoane din echipa de administrare a ANPLS la 4 programe / cursuri de formare profesionala.Detalii suplimentare puteti obtine de la beneficiarul direct al proiectului Fundatia Snagov, la tel: 0730 097 505, fax: 0372 005 110 sau email: office@fundatiasnagov.ro. Persoana de contact: Constantin Turmac – Presedinte.

Despre Fundatia SNAGOV

www.FundatiaSnagov.ro
Custode al Ariei Naturale Protejate "Lacul Snagov" ROSCI2560 (prin conventia de custodie cu MMAP)
Ne ocupam de PATRIMONIUL NATURAL si PATRIMONIUL CULTURAL al zonei Snagov
Contact: custode@FundatiaSnagov.ro * Tel: 0730097505 * Fax: 0372005110