Bursele Speciale 'Guvernul Romaniei'

BUCURESTI - 27 iulie 2006

Comunicat tip General in Social


Prin Programul Bursa Specială „Guvernul României”, statul român oferă sprijin financiar tinerilor români de valoare, pentru a urma cursuri de licenţă, de masterat sau doctorat la universităţi din Europa şi America de Nord. Absolvenţilor programului li se garantează, la întoarcerea în ţară, după absolvirea studiilor, posturi de manageri publici.


Comunicat de Presă
Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare

Tel:(+4021) 3131386 Fax: (+4021) 3131397
Seminar de informare şi pregătire a beneficiarilor programului
Bursa Specială „Guvernul României”, 24 – 30 iulie, Hotel Mara, Sinaia
Sinaia, marţi, 25 iulie - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării au deschis astăzi lucrările Seminarului de informare şi pregătire a celei de-a doua generaţii de beneficiari ai Bursei Speciale „Guvernul României” (BSGR), care se desfăşoară în perioada 24 – 30 iulie, la Hotel Mara din Sinaia, în cadrul proiectului Sprijinirea formării managerilor din sectorul public prin intermediul Programului Bursa Specială „Guvernul României. La lucrările seminarului de informare participă peste 40 de beneficiari ai programului – viitorii manageri publici, între care beneficiarii selectaţi în urma Concursului Naţional 2005 care au contractat bursa şi urmează să plece la studii în străinătate în această toamnă, precum şi bursieri din prima generaţie de beneficiari BSGR care deja studiază în străinătate, alături de reprezentanţi oficiali ai partenerilor în program şi membrii echipei de proiect. În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul: E.S. Doamna Soknan Han Jung, Ambasador ONU în România, Dl. Prof. Ioan Pânzaru, Preşedintele Comisiei BSGR, oficiali din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi din Primăria oraşului Sinaia.
Seminarul şi-a propus să pregătească beneficiarii programului BSGR selectaţi în 2005 pentru integrarea în viaţa academică a universităţilor din Europa de Vest şi America de Nord începând din toamna acestui an, prin conştientizarea provocărilor pe care le vor avea de întâmpinat, şi să faciliteze totodată formarea unui spirit de echipă în rândul acestora, care să le permită, după terminarea studiilor, să se constituie într-un grup unitar de manageri în cadrul administraţiei publice româneşti. Un alt obiectiv al Seminarului de pregătire şi informare a beneficiarilor programului BSGR îl constituie familiarizarea bursierilor cu obiectivele proiectului şi, mai ales, cu rolul şi responsabilităţile viitoare pe care şi le vor asuma în calitate de manageri publici.

Sesiunile de lucru din cadrul seminarului sunt axate pe următoarele tematici: prezentarea unei imagini de ansamblu asupra studiului în străinătate şi mediului academic, informări privind aspectele administrative şi legislative ale perioadei de studiu în străinătate, prezentarea rolului şi statutului managerului public în România şi a perspectivelor de carieră, recomandări şi informaţii privind adaptarea la diferenţele culturale şi o introducere în principiile şi valorile ONU. O dezbatere între bursierii BSGR pe tema studiului în străinătate şi a reîntoarcerii în România, realizată în colaborare cu emisiunea “Uşi deschise” găzduită de TVR Internaţional, alături de activităţi de formare a spiritului de echipă şi de comunicare sunt, de asemenea, incluse în programul evenimentului.

“Vă încurajez să construiţi un spirit de cooperare între voi pe parcursul acestui seminar şi ulterior, care să stea la baza unei coeziuni solide în viitor şi care să vă permită o colaborare excelentă între voi în calitate de viitori manageri publici, în beneficiul României. Asemeni colegilor voştri din prima generaţie de bursieri BSGR, aveţi datoria şi onoarea de a reprezenta cu mândrie România ca ambasadori şi promotori ai valorilor, tradiţiilor şi culturii româneşti în străinătate.” a recomandat bursierilor E.S. Doamna Ambasador Soknan Han Jung, în discursul său din deschiderea evenimentului.

Prin Programul Bursa Specială „Guvernul României”, statul român oferă sprijin financiar tinerilor români de valoare, pentru a urma cursuri de licenţă, de masterat sau doctorat la universităţi din Europa şi America de Nord. Absolvenţilor programului li se garantează, la întoarcerea în ţară, după absolvirea studiilor, posturi de manageri publici.

Programul Bursa Specială “Guvernul României”, derulat în temeiul Legii 157/2004, răspunde unei nevoi reale a societăţii româneşti: nevoia de profesionalizare a corpului funcţionarilor publici. Prin susţinerea formării profesionale a managerilor publici, programul contribuie efectiv la procesul de aliniere a administraţiei publice la standardele europene prin crearea unui serviciu public modern, transparent, eficient şi responsabil. Obiectivele programului sunt: să ofere tinerilor români de elită şansa de a se perfecţiona la universităţi de prestigiu din Europa de Vest şi America de Nord; să sprijine procesul de reformă a administraţiei româneşti, prin profesionalizarea corpului funcţionarilor publici; să acţioneze împotriva fenomenului „exodului creierelor”, prin investiţia în capitalul intelectual.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Monica Popa (Ofiţer PR)- Bursa Specială „Guvernul României”, tel.: (021) 313 13 86, 0788 173 704, monica.popa@burseguvern.ro.

Despre Media Consulta International

Prin Programul Bursa Specială „Guvernul României”, statul român oferă sprijin financiar tinerilor români de valoare, pentru a urma cursuri de licenţă, de masterat sau doctorat la universităţi din Europa şi America de Nord. Absolvenţilor programului li se garantează, la întoarcerea în ţară, după absolvirea studiilor, posturi de manageri publici.
Andreea Ionita
PR EXECUTIVE_0746188911
evenimente@mediaconsulta.ro